Aktuality

Doplnené ďalšie tituly z príspevku Ministerstva školstva

Dňa 17.07.2020 Ministerstvo školstva doplnilo do zoznamu ďalšie učebnice z nášho vydavateľstva, na ktoré poskytne príspevok. Objednať si ich budete môcť na tomto portáli už čoskoro.
Jedná sa o tieto učebnice:

V. Kratochvíl, M. Daniš: Dejepis 5 – Pátrame po minulosti
D. Kováč,V. Kratochvíl, I. Kamenec, H. Tkadlečková: Dejepis pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

T. Zasępa, P. Olekšák, G. Paľa, P. Polievková, J. Jamrišková, A. Kulla, I. Gazda, P. Izrael: Mediálna výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ

P. Bubelíny: Geografia 5 – pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ
P. Bubelíny: Geografia 6 – pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
P. Bubelíny: Geografia 7 – pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ
P. Bubelíny: Geografia 8 – pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ
P. Bubelíny: Geografia 9 – pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Z. Valášková, M. Malík: Zbierka úloh z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Ministerstvo školstva výrazne rozšírilo okruh učebníc z nášho vydavateľstva, na ktoré poskytne príspevok

Dňa 7.7.2020 Ministerstvo školstva výrazne rozšírilo okruh učebníc z nášho vydavateľstva, na ktoré poskytne príspevok. Objednať si ich budete môcť na tomto portáli už čoskoro.
Jedná sa o tieto učebnice:

Z.Stankovianska, R. Culková: Nový slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica
D. Kovárová, A. Kurtulíková: Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl – pracovný zošit
D. Kovárová, A. Kurtulíková: Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl – pracovný zošit

D. Kovárová, A. Kurtulíková: Rozšírená príprava na Testovanie 5 – slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník ZŠ
M. Totkovičová: Príprava na Testovanie 5 z matematiky pre 5. ročník ZŠ – Pracovný zošit
Z. Valášková, J. Andrejčíková: Príprava na Testovanie 9 z matematiky pre 9. ročník ZŠ

S. Krištofová, B. Valovičová: Pravopisný semafor 5
S. Krištofová, B. Valovičová: Pravopisný semafor 6
B. Hriňák, A. Valkovičová, K. Veselá: Pravopisný semafor – pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

J. Krajčovičová: Pomocník z literatúry 5 – pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ
J. Krajčovičová: Pomocník z literatúry 6 – pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
J. Krajčovičová: Pomocník z literatúry 7 – pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ
J. Krajčovičová: Pomocník z literatúry 8 – pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ
J. Krajčovičová: Pomocník z literatúry 9 – pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Z. Valášková: Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník ZŠ
Z. Valášková, M. Malík: Zbierka úloh z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
Z. Valášková: Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ
Z. Valášková: Zbierka úloh z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

I. Kohanová, M. Totkovičová: Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, 1. zošit
I. Kohanová, M. Totkovičová: Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, 2. zošit
I. Kohanová, L. Šimová, M. Totkovičová: Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ, 1. zošit
I. Kohanová, L. Šimová, M. Totkovičová: Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ, 2. zošit
I. Kohanová, S. Švecová, M. Totkovičová: Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ, 1. zošit
I. Kohanová, S. Švecová, M. Totkovičová: Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ, 2. zošit
I. Kohanová, M. Porkertová: Nový pomocník z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ, 1. zošit
I. Kohanová, M. Porkertová: Nový pomocník z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ, 2. zošit
I. Kohanová, J. Kňazeová, E. Tomková: Nový Pomocník z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ, 1. zošit
I. Kohanová, J. Kňazeová, E. Tomková: Nový pomocník z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ, 2. zošit – pracovný zošit

J. Krajčovičová: Nový Slovenský jazyk pre 6. ročník 1. časť
J. Krajčovičová: Nový Slovenský jazyk pre 6. ročník 2. časť

P. Kriek: Fyzika pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
P. Kriek: Fyzika pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ
P. Kriek: Fyzika 8 – pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ
P. Kriek: Fyzika 9 – pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

J. Žabka a kol.: Matematika 5 – 1. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 5 – 2. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 6 – 1. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 6 – 2. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 7 – 1. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 7 – 2. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 8 – 1. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 8 – 2. časť – Učebnica

Expedícia objednávok

Objednávky hradené z príspevku MŠVVaŠ SR budeme expedovať od 17. augusta.

Ďakujeme vám za spoluprácu a trpezlivosť v tomto školskom roku, ktorý bol mimoriadne náročný. Prajeme vám pokojné leto prežité v zdraví.

Objednávanie učebníc predĺžené

Na základe mnohých otázok od Vás UPOZORŇUJEME, že objednávky, ktoré ste realizovali cez Edičný portál MŠ SR nie sú platné. Je potrebné objednať si ich znova na stránke www.ministerske.orbispictus.sk.

Preto vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana do odvolania predlžuje termín na objednávanie učebníc s finančným príspevkom ministerstva školstva.

Spustenie objednávania

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana spustilo 8.júna 2020 objednávanie učebníc, ktoré sú hradené z príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Učebnice môžete objednávať na samostatnom portáli ministerske.orbispictus.sk