Doplnené ďalšie tituly z príspevku Ministerstva školstva

Dňa 17.07.2020 Ministerstvo školstva doplnilo do zoznamu ďalšie učebnice z nášho vydavateľstva, na ktoré poskytne príspevok. Objednať si ich budete môcť na tomto portáli už čoskoro.
Jedná sa o tieto učebnice:

V. Kratochvíl, M. Daniš: Dejepis 5 – Pátrame po minulosti
D. Kováč,V. Kratochvíl, I. Kamenec, H. Tkadlečková: Dejepis pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

T. Zasępa, P. Olekšák, G. Paľa, P. Polievková, J. Jamrišková, A. Kulla, I. Gazda, P. Izrael: Mediálna výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ

P. Bubelíny: Geografia 5 – pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ
P. Bubelíny: Geografia 6 – pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
P. Bubelíny: Geografia 7 – pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ
P. Bubelíny: Geografia 8 – pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ
P. Bubelíny: Geografia 9 – pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Z. Valášková, M. Malík: Zbierka úloh z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ