Ministerstvo školstva výrazne rozšírilo okruh učebníc z nášho vydavateľstva, na ktoré poskytne príspevok

Dňa 7.7.2020 Ministerstvo školstva výrazne rozšírilo okruh učebníc z nášho vydavateľstva, na ktoré poskytne príspevok. Objednať si ich budete môcť na tomto portáli už čoskoro.
Jedná sa o tieto učebnice:

Z.Stankovianska, R. Culková: Nový slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica
D. Kovárová, A. Kurtulíková: Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl – pracovný zošit
D. Kovárová, A. Kurtulíková: Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl – pracovný zošit

D. Kovárová, A. Kurtulíková: Rozšírená príprava na Testovanie 5 – slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník ZŠ
M. Totkovičová: Príprava na Testovanie 5 z matematiky pre 5. ročník ZŠ – Pracovný zošit
Z. Valášková, J. Andrejčíková: Príprava na Testovanie 9 z matematiky pre 9. ročník ZŠ

S. Krištofová, B. Valovičová: Pravopisný semafor 5
S. Krištofová, B. Valovičová: Pravopisný semafor 6
B. Hriňák, A. Valkovičová, K. Veselá: Pravopisný semafor – pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

J. Krajčovičová: Pomocník z literatúry 5 – pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ
J. Krajčovičová: Pomocník z literatúry 6 – pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
J. Krajčovičová: Pomocník z literatúry 7 – pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ
J. Krajčovičová: Pomocník z literatúry 8 – pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ
J. Krajčovičová: Pomocník z literatúry 9 – pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Z. Valášková: Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník ZŠ
Z. Valášková, M. Malík: Zbierka úloh z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
Z. Valášková: Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ
Z. Valášková: Zbierka úloh z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

I. Kohanová, M. Totkovičová: Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, 1. zošit
I. Kohanová, M. Totkovičová: Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, 2. zošit
I. Kohanová, L. Šimová, M. Totkovičová: Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ, 1. zošit
I. Kohanová, L. Šimová, M. Totkovičová: Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ, 2. zošit
I. Kohanová, S. Švecová, M. Totkovičová: Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ, 1. zošit
I. Kohanová, S. Švecová, M. Totkovičová: Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ, 2. zošit
I. Kohanová, M. Porkertová: Nový pomocník z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ, 1. zošit
I. Kohanová, M. Porkertová: Nový pomocník z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ, 2. zošit
I. Kohanová, J. Kňazeová, E. Tomková: Nový Pomocník z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ, 1. zošit
I. Kohanová, J. Kňazeová, E. Tomková: Nový pomocník z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ, 2. zošit – pracovný zošit

J. Krajčovičová: Nový Slovenský jazyk pre 6. ročník 1. časť
J. Krajčovičová: Nový Slovenský jazyk pre 6. ročník 2. časť

P. Kriek: Fyzika pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
P. Kriek: Fyzika pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ
P. Kriek: Fyzika 8 – pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ
P. Kriek: Fyzika 9 – pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

J. Žabka a kol.: Matematika 5 – 1. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 5 – 2. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 6 – 1. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 6 – 2. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 7 – 1. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 7 – 2. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 8 – 1. časť – Učebnica
J. Žabka a kol.: Matematika 8 – 2. časť – Učebnica