Cenník k cenovým ponukám

Cenníky sú platné k 10.07.2020. Cenníky môžete použiť pre verejné obstarávania k nákupu učebníc. Objednávky titulov s príspevkom ministerstva školstva prosím realizujte výhradne na tejto stránke (ministerske.orbispictus.sk) .

Cenník vo formáte PDF (155 kB) je prispôsobený na tlač vo formáte A4 na šírku.

V cenníku pre Excel (xlsx, 27 kB) môžete zadávať počet kusov pre jednotlivé tituly, cenník automaticky vypočíta konečné ceny. Cenník je prispôsobený na tlač vo formáte A4 na šírku.